Omdat we het belangrijk vinden dat we als verloskundigen een goede band opbouwen met de zwangeren die we begeleiden werken we met één op één zorg, dit heet “caseloadverloskunde”.

Controles zijn niet standaard 15 minuten maar aangepast aan jouw behoefte. Afspraken kunnen zowel overdag als 's avonds worden ingepland.

Onze eerste afspraak is vooral kennismaken. Ook bespreken we dan je gezondheid, eventuele vorige zwangerschappen en bepalen we samen wat de aandachtspunten zijn voor deze zwangerschap en de bevalling. 

Ook bespreken we de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de baby en bekijken we samen als je een echo wil wat daar een goed moment voor is. Bij elke volgende afspraak kunnen we je bloeddruk meten en kijken we samen naar jouw groei en die van de baby.

We bieden bij de bevalling continue begeleiding, wat betekent dat we blijven vanaf het moment dat jullie dit wensen. Bij overdracht naar het ziekenhuis mogen wij door recentelijke samenwerkingsafspraken in veel gevallen medische bevallingen mee begeleiden samen met de arts of verloskundige van het ziekenhuis.

Na de bevalling bezoeken we jullie gezin nog enkele malen en als je wenst ben je 6 weken na de bevalling welkom voor een na-gesprek op de praktijk. Ook kun je anticonceptie bij ons regelen.

Wanneer je met een medische indicatie door de gynaecoloog in de zwangerschap en bij je bevalling bent begeleid word je gevraagd om een verloskundige te zoeken voor het begeleiden van je kraamweek. Ook hiervoor kun jij je bij ons aanmelden.

Heb je andere wensen dan vernemen wij dat natuurlijk graag.

Om deze zorg te kunnen bieden nemen we maximaal 10 inschrijvingen per maand aan. Wij zijn elkaars achterwacht bij ziekte en afwezigheid. Je kunt kennismaken met Wendy of Sabrina als je dat wilt of haar ontmoeten bij onze gezamenlijke activiteiten.

Het is belangrijk dat het contact met je verloskundige goed is en deskundig verloopt. Toch kan het zijn dat je geen klik voelt. We hopen dat je dit bespreekbaar maakt want het is jouw zwangerschap en jij bent het belangrijkste. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing zoals een collega die plek voor je kan maken.

Soms kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de zorg die je gekregen hebt. Ook dan hopen we dat je dit met ons wenst te bespreken. Mocht dit niet lukken, we komen er samen niet uit of je wilt een klacht indienen, dan kun je terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsvereniging, de KNOV.

Samenwerking

Om jou een verloskundige te garanderen die past binnen onze visie en jouw wensen net als wij voorop stelt, hebben wij als tweede achterwacht de verloskundigen van Verloskees. Zij werken net als wij met een caseload, en wij zijn ook voor hen beschikbaar.

Ook zijn wij lid van de Verloskundigen Coop Groningen, waar wij deelnemen aan intervisie, samenwerkingsafspraken maken, elkaar steunen en nieuwe ontwikkelingen bespreken.

Wij zijn actief in diverse werkgroepen. Zo zijn Sabrina en Wendy beiden lid van het kernteam Perinatale Audit, dragen beide bij aan de ontwikkeling van zorgpaden in het UMCG, Sabrina zit in de VSV Raad van het UMCG en Wendy zet zich in voor anticonceptiezorg door verloskundigen.